Новак Оксана Петрівна

Новак Оксана Петрівна, вихователь

Професійне
кредо: 
Щасливе, усміхнене обличчя дитини в садочку - 
найбільша радість вихователя

 

 

Стаж педагогічної роботи: 29 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Звання: вихователь-методист.

Оксана Петрівна досконало володіє широким спектром інноваційних форм і методів виховання і навчання старших дошкільників. Вміло використовує предметно-ігрове середовище, ситуації пошуку і психологічного комфорту для розвитку індивідуальних схильностей відповідно до потреб кожної дитини.

Оксана Петрівна творчо працює над проблемою формування правової культури дошкільників на основі казок, оповідань, через систему дидактичних ігор. Нею розроблена система роботи з формування основ правової освіти дітей молодшої, середньої та старшої груп. Вихователь досконало володіє засобами формування у дітей громадянської самосвідомості, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей.