Янищук Ольга Іллівна

Янищук Ольга Іллівна, вихователь-методист

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст «вищої» категорії

Звання: старший вихователь

Ольга Іллівна – кваліфікований, творчий та ініціативний організатор освітньо-виховної роботи закладу, яка віддала йому 29 років, спеціаліст вищої категорії, «Відмінник освіти України». Досконало володіє широким спектром форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами.

Систематично здійснює контроль за виховним процесом на основі досягнень сучасної педагогічної науки. Продукує і впроваджує оригінальні, інноваційні та нестандартні форми роботи з молодими вихователями, застосовує прогресивний педагогічний досвід, спрямовує розвиток навчання і виховання дошкільників на забезпечення пізнавально-розвивального характеру освітньо-виховної роботи на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини. Творчо працює над проблемою формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами етнопедагогіки.

О. І. Янищук розроблено структуру роботи з розвитку мовних творчих здібностей дошкільників через інтеграцію краєзнавчої роботи.

У методичному кабінеті створено умови для творчої організації праці, самовдосконалення, розвитку творчої самостійності кожного педагога.