Кенсік Ніла Романівна

Кенсік Ніла Романівна, вихователь

Професійне кредо: Запалити в серцях дітей любов до вічного, доброго, розумного

Звання: старший вихователь:

Педагогічний стаж: 31 рік.

Досконало володіє новаторськими способами формування пізнавальної сфери дошкільника засобами природи. Відзначається вміння творчої, цілісної подачі дітям знань про природу у всіх її взаємозв’язках і взаємозалежностях. Інтегруючи природничі знання з мовленнєвими та граматичними, вихователь забезпечує реалізацію чіткої продуктивно-розвиваючої мети, особистісно-орієнтованого напрямку роботи з кожним вихованцем.
Нілі Романівні притаманні неординарність та динамічність організації дослідницько-пошукового осередку, варіативність проблемно-пошукових запитань, забезпечення рухової активності дітей, їх психологічного комфорту, що досягається нею за рахунок продуктивності роботи, самостійного творчого мислення дошкільників.