Панчук Галина Михайлівна

Панчук Галина Михайлівна, вихователь

Педагогічний стаж: 45 рік, спеціаліст.

Галина Михайлівна поглиблено працює над розвитком творчого мислення дітей на заняттях з формування логіко-математичних уявлень. Використовуючи новітні технології, вдало підбираючи наочні посібники для формування у дітей логіко-математичних умінь і навичок, вихователь швидко активізує дитячу увагу, включає дошкільників у робочий ритм, пропонуючи ряд зрозумілих і чітко поставлених завдань, які потребують розмірковування. Її конкретні, лаконічні пояснення тісно пов’язані з особливостями сприймання дітьми матеріалу, забезпечують високу активність кожної дитини протягом усього заняття.

Галина Михайлівна розробила систему дидактичних посібників та ігор для формування у дітей понять про множини предметів, їх просторові співвідношення, досягла високого рівня мовленнєвої активності дітей у процесі навчання їх читанню за методикою М. Зайцева.