Кульчинська Тетяна Миколаївна

Кульчинська Тетяна Миколаївна, вчитель-логопед

Професійне
кредо: 
Відвернути увагу дитини від похмурих думок про
свою невдалість. Заповнити її життя цікавими та
захоплюючими справами й іграми, створити
загальний життєвий настрій
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж: 9 років.

 

Тетяна Миколаївна ефективно використовує технологію формування вербальних і невербальних дій та практичних операцій, необхідних для повноцінного оволодіння дитиною правильним мовленням. Результативно організовує корекційну роботу з дітьми, враховуючи компенсаторні можливості дошкільників з фонетико-фонематичних недорозвиненням мовлення.

За допомогою ігрової форми проведення занять у поєднанні з виразністю, чіткістю мовлення логопеда забезпечується швидке й ефективне засвоєння дітьми фонетико-граматичних правил звуковимови.

Тетяною Миколаївною широко пропагується логопедично-педагогічна інформація серед батьків вихованців закладу, надається практична допомога у найрізноманітніших формах.