Результату моніторингу освітнього процесу за 2017-2018 навчальний рік

Всього дітей старшого дошкільного віку – 98 дітей.
Високий рівень розвитку – 31 дитина.
Достатній рівень розвитку – 47 дітей.
Середній рівень розвитку – 20 дітей.
Дітей з низьким рівнем розвитку немає.